DFX Controller の製品およびソフトウェア要件

ソフトウェア要件の一覧表

LogiCORE™ バージョン AXI サポート ソフトウェア サポート サポートするデバイス ファミリ
DFX Controller v1.0 AXI4-Lite
AXI4-Stream
Vivado® 2020.1
Kintex®-7 UltraScale+™
Virtex®-7 UltraScale+
Zynq UltraScale+ MPSoC
Zynq UltraScale+ RFSoC
Kintex UltraScale™
Virtex UltraScale
Artix®-7
Kintex-7
Virtex-7
Zynq-7000