Partial Reconfiguration Decoupler IP の製品およびソフトウェア要件

ソフトウェア要件の一覧表

LogiCORE™ バージョン AXI サポート ソフトウェア サポート サポートされるデバイス ファミリ
Partial Reconfiguration Decoupler IP
v1.0 AXI4-Stream
AXI4-Lite
Vivado® 2016.1
Kintex®-7 UltraScale+™
Virtex®-7 UltraScale+
Zynq®-7000 UltraScale+
Kintex UltraScale™
Virtex UltraScale
Zynq-7000
Artix®-7
Kintex-7
Virtex-7